1. Acceptació dels Termes i Condicions
  En accedir i utilitzar els serveis oferts en aquest lloc web (d’ara endavant, “el Lloc”), accepteu complir i estar subjecte a aquests Termes i Condicions. (Lloc= Ecotecnic S.A. – Carrer Esteve Dolsa, 48 – Andorra la Vella – NRT: A701587E – Comerç 909966X)

 2. Serveis Oferts
  El Lloc proporciona accés a cursos de formació en línia (d’ara endavant, “els Cursos”). Els detalls específics de cada Curs, incloent el contingut, la durada i qualsevol requisit previ, es troben disponibles a les descripcions individuals dels Cursos.

 3. Registre i Compte d’Usuari
  Per accedir a certs serveis i cursos, pot ser necessari registrar-se i crear un compte d’usuari. És responsabilitat de l’usuari proporcionar informació precisa i mantenir la confidencialitat de la informació d’inici de sessió.

 4. Pagament i Facturació
  L’accés a certs cursos pot estar subjecte al pagament de tarifes. Els detalls de preus  s’especificaran clarament abans de la compra. Les tarifes no són reemborsables llevat que s’indiqui el contrari. El sistema de pagament utilitzat es farà per TPV Virtual i les targetes acceptades són Visa i Mastercard,  aquest lloc és proporcionat per la plataforma Redsys.

 5. Propietat Intel·lectual
  Tots els continguts proporcionats en el Lloc, incloent però no limitat a materials del curs, textos, gràfics, logotips, imatges i programari, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i són propietat exclusiva del Lloc o dels seus col·laboradors.

 6. Cancel·lació, reemborsament i devolucions.
  El Lloc es reserva el dret de cancel·lar o modificar cursos en qualsevol moment. En cas de cancel·lació d’un curs per part d’Ecotècnic, els usuaris inscrits rebran el reemborsament íntegre del preu del curs adquirit. En el cas de que l’usuari volgués cancel·lar la seva inscripció, l’import del curs serà reemborsat sempre i quan, l’usuari no hagi començat el curs i no hagin transcorregut més de 48 hores des de la seva inscripció.

 7. Ús Adequat
  L’usuari es compromet a utilitzar el Lloc i els serveis oferts de manera legal i ètica. Es prohibeix l’ús indegut del Lloc, incloent qualsevol activitat que vulneri la llei aplicable.

 8. Limitació de Responsabilitat
  El Lloc no es fa responsable de cap pèrdua, dany o perjudici derivat de l’ús dels seus serveis. Els cursos s’ofereixen “tal com estan” i el Lloc no garanteix resultats específics.

 9. Canvis en els Termes i Condicions
  El Lloc es reserva el dret de modificar aquests Termes i Condicions en qualsevol moment. Els canvis seran efectius tan aviat com es publiquin al Lloc. Es recomana revisar regularment els Termes i Condicions per estar al corrent de qualsevol actualització.

 10. Llei Aplicable
  Aquests Termes i Condicions es regeixen per les lleis del Principat d’Andorra. Per a totes les qüestions i litigis a què pogués donar lloc la interpretació, aplicació i execució del contracte atorgat entre les parts, aquestes es sotmeten a la jurisdicció exclusiva dels Batlles i Tribunals Andorrans, amb referència expressa de llur propi fur, si altre fos.