Estat actual
No inscrit
Preu
15,00 €
Comença aquí!

En l’ actualitat, al nostre país, com a conseqüència de la modernització i l’ exigència per part dels consumidors i les diferents autoritats sanitàries, es fa necessari que els professionals i treballadors que intervenen en l’ús dels productes fitosanitaris facin un bon ús dels mateixos. Cal prendre consciencia dels perills potencials que el seu ús te per al medi ambient i la salut dels agricultors i consumidors.

És en aquest sentit que es desenvolupa el Reglament relatiu a l’ús de productes Fitosanitaris (BOPA Núm. 28 – Any 25 – 19.6.2013) potenciant la formació dels usuaris perquè actuïn de forma adequada en el seu ús i aplicació. Arrel d’aquesta normativa es crea el carnet d’aplicador i manipulador, imprescindible per als usuaris, aplicadors i venedors d’aquests productes. Podreu descarregar tota la normativa vigent a la Unitat 1 del curs. 

El carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris bàsic s’obté amb la superació d’una prova de coneixements sobre els continguts establerts a l’annex 2 del reglament anteriorment mencionat.

Aquest carnet és obligatori per a totes les persones, majors de 16 anys, que utilitzin o comercialitzin productes fitosanitaris. El carnet bàsic no autoritza a l’ús ni a la comercialització dels productes catalogats com a molt tòxics en l’etiquetatge.

Correspon al ministeri encarregat de l’agricultura l’expedició dels carnets d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris. L’expedició del carnet s’ha d’efectuar un cop s’hagi comprovat la realització de la formació i/o la superació de la prova corresponent. Per altra banda cal esmentar que el carnet és vàlid en el territori del Principat d’Andorra i te una durada de 10 anys. Amb aquest curs de RENOVACIÓ podràs obtenir la renovació del teu carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris nivell bàsic.

Pel que fa als carnets d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris d’ús agrícola, queden exemptes de l’obtenció del carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris:

  • Bàsic: les persones que hagin obtingut la titulació corresponent en formació professional de grau mitjà o superior o equivalent en les branques agrària, forestal i jardineria.
  • Superior: les persones que hagin obtingut un grau universitari o una llicenciatura universitària o el títol d’enginyer en ciències agràries, forestals o mediambientals.

CAMPUS DE FORMACIÓ

Vivim en l’era digital, l’era de la tecnologia de la informació i del Internet, tots els serveis han començat a migrar a una versió on line, tals com els bancs, les asseguradores, empreses de serveis, entre d’altres.

Per tant es crea la necessitat de crear nous productes i facilitar les tasques de formació. Des de la Plataforma de Formació d’Ecotècnic com a centre per a formacions de caire divers es pretén impartir el Curs de RENOVACIÓ del nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes Fitosanitaris, entre d’altres, amb la modalitat on line o E- learning.

L’objectiu principal es el de facilitar l’accés als diferents Cursos, sobretot per personal que tenen dificultat per compaginar l’horari laboral amb la vida familiar o bé prefereix poder realitzar el curs més còmodament des del seu ordinador, veient que aquesta opció es cada cop més popular.

Aquesta Metodologia està dissenyada per a la formació a distancia amb la finalitat de garantir un òptim seguiment.

Avantatge diferencial: Per la seva modalitat on-line, s’adaptarà fàcilment al ritme i disponibilitat de temps, contant sempre amb l’equip de tutors que guiaran l’estudi i resoldran qualsevol dubte en la matèria.

———-

El tutor d’aquest curs és el Xavier Cardete i podeu contactar amb ell fent click aquí.